Muzeum Spisovatelé Fotogalerie Akce Kontakt

Jsme tu pro Vás

Touha poznat cizí kraje byla v českých zemích vždy velmi silná. Druhá polovina 19. a hlavně první polovina 20. století tuto touhu začala naplňovat a cestovatelé jako Emil Holub, Enrique Stanko Vráz, Josef Kořenský, Karel Domin, Alois Musil, Alberto Vojtěch Frič, Jan Welzl,Jiří Baum, František Elstner, František V. Foit i Stanislav Škulina, se stali ve své době známými a populárními osobnostmi.
Cestování, zejména mimo Evropu, bylo vnímáno jako něco mimořádného. Četba cestopisných knih a různé přednášky byly pro většinu obyvatel u nás jedinou možností, jak poznat exotické končiny. I když je nám dnes svět otevřen, chceme veřejnosti přiblížit české cestovatele, na které se, bohužel, trochu zapomíná. Byli to opravdoví čeští skauti, kteří nám formou knih ze svých cest zpřístupnili celý svět.

Muzeum je koncipováno jako prostor pro odpočinek pro zájemce o cestování všech věkových kategorií.

K vidění jsou unikátní výtisky starých cestopisů i mapy všech koutů světa. Potřebujete-li informace o konkrétní oblasti, budete je mít u nás z první ruky - z knih ověřených autorů, kteří v těch místech strávili dostatečně dlouhou dobu a skutečně je prozkoumali.

Knihovnice Blanka Křešničková má výborný přehled o knižním fondu muzea, který čítá cca 30 000 svazků a je připravena vám pomoci ve vašem bádání i připravit dobrou kávu k odpočinkovému počtení. Na letní terásce ve vnitrobloku Vás nic nebude rušit.

V rámci činnosti chystáme cyklus cestovatelských přednášek a zároveň nabízíme promítací sál s ozvučením a kapacitou 30 míst i pro vaše přednášky a akce. Plánujeme též čtení pohádek a divadelní představení pro děti.

Vítáme i rodiče s dětmi. Bude pro Vás připraven kolostav a i na kočárky je ve dvoře dost místa. K dispozici je venkovní dětský koutek.

Část knižních fondů muzea je i k prodeji.

muzeumweb_800Muzeum cestopisné literatury

Unikátní muzeum v Budějovicích připomíná odvážné cestovatele. Sídlo má ve dvoře historického domu v ulici Dr. Stejskala v sousedství budovy Jihočeského divadla.

Cílem vzniku nového muzea je doplnit současnou síť těch veřejných a zpřístupnit návštěvníkům hodnotné cestopisné prameny vydané v minulých dvou stoletích. Chceme jim podat zajímavé informace o dobrodruzích, kteří se tenkrát vydávali do neznáma, a své objevy a zážitky publikovali. Ale také seznámit veřejnost s autory, kteří byli ve své době světoznámí a uznávaní, ale dnes už o nich ví jen málokdo.

Dříve se cestovalo jinak
Knihy dokumentují rozvoj cestování. Ve zhruba třicetitisícové sbírce jsou například i krásné knihy se starými reprodukcemi fotografií, z nichž některé se podařilo majitelům nově vznikajícího muzea dohledat i v originální podobě. Dobové knihy dobře dokumentují rozvoj cestovatelství a objevování.
V té době fungovalo cestování naprosto jinak. Člověk tam strávil několik měsíců, někdy i let, a za svůj život napsal většinou jen pár knížek. A proto hodnota těch informací a objevnost byla naprosto odlišná od toho, co se dneska prezentuje v cestopisech napsaných po čtrnáctidenní dovolené v nějaké zemi...
V muzeu jsou vitríny věnované například Emilu Holubovi, Alberto Vojtěchu Fričovi, Josefu Kořenskému či Aloisovi Musilovi, ale i řadě dalších. Expozice je doplněná artefakty z cest i osobními předměty cestovatelů. V přízemí jsou tři místnosti, které tvoří expozice muzea s knihovnou, čítárnou a studovnou.

Podle článku Ludmily Mlsové pro MF DNES 
Muzeum obilnářství
Skočice
Muzeum cestopisné literatury na Facebooku